Klanten beoordelen ons met een:

  • Betaal geen meerprijs voor een kleur
  • Behoud / opbouw schadevrije jaren
  • Gratis thuisbezorgd
  • Bestel eenvoudig online
  • Betaal geen meerprijs voor een kleur
  • Behoud / opbouw schadevrije jaren
  • Gratis thuisbezorgd
  • Bestel eenvoudig online

Privacy en cookies

Privacy statement van MHC MobilityMHC Mobility neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de

betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit

welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement

lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan dit

Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met

.Wie is MHC Mobility?

MHC Mobility is de besloten vennootschap MHC Mobility BV, kantoorhoudende te (9723 TX) Groningen aan Trondheimweg 5, ingeschreven in handelsregister van

de Kamer van Koophandel onder nummer 02037615.

MHC Mobility is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de

verwerkingsverantwoordelijke.MHC Mobility heeft een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor

gegevensbescherming. Je kunt deze bereiken via .Hoe gebruikt MHC Mobility jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MHC Mobility

persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MHC Mobility voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te

mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MHC Mobility worden bewaard.Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle gegroepeerd naar type gegevensstroom.Dienstverlening, procesverbetering, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Klant, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf en procesverbetering

Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te

leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeDoeleinde: Gebruik van de My Mobility App na downloaden hiervan door de berijder

Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst en informatie te kunnen leveren, locatiegegevens voor het tonen van tankstations en autobedrijven in de nabijheid. Dit betreffen gegevens van de berijder van het voertuig

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeBeveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, wachtwoord

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Credit-check, assurantiecheck

Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum, inkomen,

schulden, leningen, woonlasten, IBAN, aantal schadevrije jaren, rijbewijsnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleindeHoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

MHC Mobility heeft gegevens over jou in bezit omdat je gegevens aan ons verstrekt

heeft en omdat MHC Mobility gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die

andere partijen zijn: Stichting BKR, Verzekeraars.Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten

met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de

persoonsgegevens wilt zien die bij MHC Mobility over je zijn vastgelegd, kun je een

verzoek tot inzage doen.Wijzigen

Als je een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van

een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij

MHC Mobility. Je kunt verzoeken dat MHC Mobility jouw

gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Het verwijderen van je gegevens is alleen

mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MHC Mobility te verzoeken

de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MHC Mobility of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van MHC Mobility te verkrijgen. MHC Mobility zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op

eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je

gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heb je

het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel

dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MHC Mobility je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.Reactie door MHC Mobility
Een verzoek kan verstuurd worden naar . Je kunt je verzoek ook richten

aan:

MHC Mobility
t.a.v. de directie

Trondheimweg 5

9723 TX GroningenMHC Mobility zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later

dan één (1) maand nadat MHC Mobility een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als

MHC Mobility je verzoek afwijst zal zij in het antwoord aangeven waarom het

verzoek wordt afgewezen.Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

· Verwerkers

· Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MHC Mobility· Partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van informatie in de My Mobility App.Het kan zijn dat MHC Mobility verplicht is je gegevens te verstrekken aan een

derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.Wat zijn cookies en hoe gebruikt MHC Mobility ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MHC Mobility worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen

van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “Apparaat”) worden opgeslagen. De

cookies die via de website van MHC Mobility worden geplaatst, kunnen jouw

apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’

hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken

waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.Welke cookies gebruikt MHC Mobility?

Functionele cookies

MHC Mobility maakt in eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies

zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina

niet opnieuw hoeft in te loggen.Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt MHC Mobility gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze

analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan MHC Mobility verstrekt. MHC Mobility krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt

gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en of haar dienstverlening zo nodig

aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.MHC Mobility maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics

en HotJar.We hebben onze diensten zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende

maatregelingen hebben genomen:

a. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst

b. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere

doeleinden gebruikt mogen wordenc. Jouw IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteldSocial plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn,

Instagram en YouTube.Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en

deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw apparaat geplaatst. Dit

kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikerservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens

tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere website te

volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.Tracking cookies

MHC Mobility maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die je op

basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie

op jouw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw apparaat te

herkennen als na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt

van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor MHC Mobility om je

op die andere website advertenties te tonen. MHC Mobility werkt samen met de

volgende derde partijen: Google Ads en AdCrowd.De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door MHC Mobility
alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan

andere bestanden gekoppeld.Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan MHC Mobility voor het plaatsen en

uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen: cookies

accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie

van jouw browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde

onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft

alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt

van meerdere computers en/of browsers moet je bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer

en/of browser herhalen.Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt

persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens

het privacy statement van MHC Mobility van toepassing.Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement

na te lezen op eventuele wijzigingen.Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MHC Mobility je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook

als je een klacht hebt over de manier waarop MHC Mobility jouw gegevens verwerkt,

kun je een e-mail sturen naar .Je kunt jouw verzoek ook richten aan:

MHC Mobility B.V.

t.a.v. de directie

Trondheimweg 5

9723 TX GroningenDaarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied

van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Al 6 jaar klant

"6 jaar geleden een Clio estate genomen heb deze twee maal na het contract vernieuwd. Na 5 jaar gekozen voor een Capture, deze zat niet in het aangeboden assortiment maar hoorde binnen een paar dagen wat deze zou gaan kosten. De verdere afhandeling verliep weer uitstekend".

Zorgeloos rijden

"Gewoon top, gewoon doen, en zorgeloos rijden. Gewoon heel goed, stel je vraag en je krijgt een goed antwoord. Dit is de 3e auto en de service is in helder Nederlands".

Zeer loyaal bedrijf

"Zeer goed geholpen van begin tot eind en nog steeds. Zeer meedenkende mensen."

Lekke band

"Het succes van privé lease; ik had een lekke band vanmorgen, gebeld en binnen het half uur gerepareerd en geen banden gewisseld, top service".

Bram Reinders

Grote glimlach

"Vandaag zelf mijn UP gehaald. Goede ontvangst en omdat ik 2 families had geadviseerd naar Privé Lease te gaan een MEGA GROTE bos bloemen ontvangen. En de 260 km naar huis met een grote glimlach gereden".

Jacqueline Postma

Wat een ontvangst

"Wat een ontvangst! Heel vriendelijk en zijn super geholpen! Ga zo door".

Saskia van Etten- van Nijatten

Goede service

"Bedankt voor de goede service en we zijn zeer netjes geholpen" .

Cor Kiekens

Geen kleine lettertjes

"Een jaar geleden hebben we na veel speurwerk op internet, voor Hitachi Capital Mobility gekozen. Ook al is het 150km bij ons vandaan. Nu een jaar later zijn we nog steeds tevreden en staat er helemaal niets geks in de kleine lettertjes en is alles wat het lijkt ook echt waar. Gewoon TOP!"

Dhr. Mooijen

Beoordeling door klanten: 10.0/10 - 161 beoordelingen